Εγκύκλιος σχετικά με τις Προεδρικές Εκλογές 2018
Κώδικας Δεοντολογίας και πρόγραμμα κάλυψης Προεδρικών Εκλογών 2018
Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, σχετικά με το θέμα της προστασίας παιδιού που είχε απαχθεί και το οποίο επιστρέφει στην Κύπρο
Εγκύκλιος σχετικά με την κάλυψη από τα ΜΜΕ του θέματος απαγωγής παιδιού και της επιστροφής του στην Κύπρο
Εγκύκλιος σχετικά με τη μετάδοση τίτλων ειδήσεων (trailers), εντός της οικογενειακής ζώνης
Έκδοση Αποφάσεων για 15 υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
Διορισμός νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Έκδοση Αποφάσεων για 20 Υποθέσεις σχετικά με παραβάσεις της Νομοθεσίας
Διευκρινίσεις σε σχέση με ανακοίνωση υπό τον τίτλο 'Αρχή Ραδιοτηλεόρασης - Νομότυπη η εκπομπή του MAD TV στην Κύπρο'
[ περισσότερα νέα ]